Reports

2020

Wimo A, Handels R, Elmståh S, Fagerström C, Fratiglioni L, Isaksson U, Larsen O, Sanmartin Berglund J, Sjölund B-M, Sköldunger A, Wahlberg M. Informell och fomell vård hos äldre personer i ordinärt– förändringar och samspel över tid 2001-2015 i SNAC projektet. SNAC. 2020. Link to the report (in Swedish)

Elmståhl S, Pihlsgård M, Sanmartin Berglund J, Fratiglioni L, Wimo A, En prognosmodell för dimensionering av slutenvård särskilt för gruppen över 80 år. 2020; 1-43, VE geriatik, Skånes universitetssjukhus, Malmö. ISBN 978-91-986440-0-5.

2017

Fratiglioni L, Ding M, Santoni G, Berglund J, Elmståhl S, Fagerström C, Lagergren M, Sjölund B-M, Sköldunger A, Welmer A-K, Wimo A. Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001-2013. Resultat från den svenska nationella studien om åldrande, vård och omsorg – SNAC. 2017. Link to the report (in Swedish)

2015

Fratiglioni L, Santoni G. Demens. In: Backhans M, Stjernberg Forsberg J, Lager A. (ed.) Folkhälsorapport 2015: Folkhälsan i Stockholms län. Stockholms läns landsting 2015

2014

Rapport för Socialstyrelsen: “Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012” skriven av bland andra Anders Wimo, Laura Fratiglioni och Anders Sköldunger

Rapporten SNAC- Äldres liv och hälsa, redovisning av SNAC resultat 2001-2010.