Reports

2017

Fratiglioni L, Ding M, Santoni G, Berglund J, Elmståhl S, Fagerström C, Lagergren M, Sjölund B-M, Sköldunger A, Welmer A-K, Wimo A. Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001-2013. Resultat från den svenska nationella studien om åldrande, vård och omsorg – SNAC. 2017. Link to the report (in Swedish)

2015

Fratiglioni L, Santoni G. Demens. In: Backhans M, Stjernberg Forsberg J, Lager A. (ed.) Folkhälsorapport 2015: Folkhälsan i Stockholms län. Stockholms läns landsting 2015

2014

Rapport för Socialstyrelsen: “Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012” skriven av bland andra Anders Wimo, Laura Fratiglioni och Anders Sköldunger

Rapporten SNAC- Äldres liv och hälsa, redovisning av SNAC resultat 2001-2010.