Reports

2015

Fratiglioni L, Santoni G. Demens. In: Backhans M, Stjernberg Forsberg J, Lager A. (ed.) Folkhälsorapport 2015: Folkhälsan i Stockholms län. Stockholms läns landsting 2015

2014

Rapport för Socialstyrelsen: “Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012” skriven av bland andra Anders Wimo, Laura Fratiglioni och Anders Sköldunger

Rapporten SNAC- Äldres liv och hälsa, redovisning av SNAC resultat 2001-2010.